34 år, Ansat på rehabiliteringscenter for mennesker med prostitutionsskader, Vesterbro

Jeg er medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Sundhed- og Omsorgsudvalget. Det er derfor et bredt område, jeg beskæftiger mig med. I Teknik- og Miljøudvalget er jeg med til at varetage alle de opgaver, der har med byggeri, forsyning og trafik at gøre. I Sundhed- og Omsorgsudvalget varetager vi sundhedsopgaver og en række sociale opgaver i forhold til ældre, men også forebyggende, og sundhedsfremmende tilbud og generelt.

Som medlem af Teknik- og Miljøudvalget brænder jeg særligt for, at gøre byen og dens rum tilgængelige for alle – også ældre og handicappede. Derudover er kampen for flere billige boliger i København væsentlig. Små boliger og skæve boliger. Vi er nødt til at tilpasse og udvikle Københavns boligmasse, så den matcher de nye familie- og samlivsformer.

På sundhedsområdet er min første prioritet mere lighed i sundhed. Det offentlige fører masser af kampagner, der fortæller os, hvordan vi får et sundere liv, men alverdens kampagner for mere sund mad og mindre røg og druk hjælper ingenting, hvis vi ikke sætter os ind i årsagerne, hvorfor folk drikker eller stresser for meget. Og hvad vi kan gøre for at ændre på dem. Vi er nødt til at erkende, at vi står med et samfundsmæssigt – og strukturelt – problem, for det er svært at ignorere at sundhedsmæssige problemer rammer socialt skævt.

På ældreområdet kæmper jeg for lighed i sundhed, at teknologi og omstruktureringer aldrig må erstatte menneskelig kontakt fuldstændig, for mere fleksible boligformer og et øget fokus på at gøre indgangen til kommunen så ligestil og enkelt som muligt.

Der er meget at kæmpe for i København. Udover arbejdet i de to udvalg er jeg optaget af arbejde for kønslig, etnisk og social ligestilling, og var med i redaktionen bag den nye udgave af Kvinde Kend Din Krop. Jeg bor på Vesterbro, bliver mor til maj og er til daglig ansat på et rehabiliteringscenter for mennesker med prostitutionsskader.