10. feb 09:51, blogindlæg af Allan Mylius Thomsen

Vi er tre borgerrepræsentanter, der vil redde brandmuseet og foreslår central placering bag Hovedbrandstationen. Københavns Brandmuseum har fået opsagt deres lokaler i Valby pr. 1. juli. Det sker i kølvandet på beslutningen om sammenlægning af Københavns Brandvæsen med øvrige brandvæsener i omegnskommunerne til ét fælles beredskab; Hovedstadens Beredskab. Sammenlægningen trådte i kraft 1. januar 2016.

Museets store samling, som er opbygget via frivillige kræfter, bliver dermed snart hjemløs og der hersker stor usikkerhed om det økonomiske grundlag for museets fortsatte drift.

Da Københavns Museum er ved at klargøre det gamle Overformynderi på hjørnet af Stormgade til ny museumsbygning, vil det være naturligt at placere brandmuseet i umiddelbar nærhed af både Københavns Museum og Københavns gamle Hovedbrandstation fra 1892.

Derfor har borgerrepræsentationen nu vedtaget et forslag fra Allan Mylius Thomsen (Ø), Andreas Keil (A) og Flemming Steen Munch (V) om, at museet flytter ind i de gamle kommunale politihestestalde bag Hovedbrandstationen eller i Rådhusets gamle varmecentral i Vester Voldgade.

Samlingen bygger bl.a. på materiale tilbage fra 1687 om Christian V's kongelige brandkorps og fra Danmarks første kommunale brandkorps - Københavns Brandvæsen. Københavns Brandvæsen blev stiftet i 1868 på forslag af folketingsmedlem og brygger J.C. Jacobsen - og startede sit virke den 1. august 1870.

Det var Rådhusets arkitekt, Martin Nyrop, der tegnede bygningen med staldene og Rådhusets varmecentral, som stod færdig i 1899 med funktionærlejlighed til maskinmesteren på anden sal. Med Rigspolitiets oprettelse i 1938 fraflytter det ridende politi staldene i 1941, mens tjenesteboligen først fraflyttes i 1977 i forbindelse med, at Rådhuset får fjernvarme.

Bygningen bruges i dag udelukkende til administration af kommunen og brandvæsnet.

En lille forhøjning med spidstag vidner dog fortsat om bygningens tidligere brug og den karakteristiske ottekantede skorsten, som blev revet ned. Pengene skal findes på 2018 

Trykt i Havnefronten 9. februar

Allan Mylius Thomsen

Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget. Kæmper for bedre forhold for de ældre borgere.

Facebook