Telefonnummer: 
28 602 263

41 år, Sekretær i KFO, Nørrebro

Jeg er medlem af Socialudvalget, der varetager forebyggende sociale foranstaltninger og boligsocialt arbejde. Udvalget beskæftiger sig også med personer i udsatte situationer, mennesker ramt af psykisk sygdom, mennesker med handicap og med misbrug.

København er en rig by. Det skal vores løsninger for byens svageste borgere afspejle. Især overfor børnene har vi en særlig forpligtigelse til at hjælpe dem, som ikke trives. Det er derfor helt afgørende, at vi støtter op om børnene før problemerne løber løbsk. Enhedslisten fortsætter derfor med at arbejde for at styrke det forebyggende arbejde på socialområdet. En tidlig indsats kan sikre, at vi ikke bare hjælper børnene, men hele familien.

Alle mennesker med handicap - fysisk eller psykisk – har ret til at leve det liv, de gerne vil. Det skal vi som kommune hjælpe med. Det betyder blandt andet, at alle skal have nem adgang til uddannelse, og når det gælder job, skal vi presse på for at sikre, at mennesker med handikap kan komme ind på arbejdsmarkedet i eksempelvis fleksjob eller skånejobs - alle mennesker har ret til et arbejde.

Jeg holder virkelig meget af bydelen Nørrebro, hvor jeg også bor. Men som politiker sætter jeg en ære i at komme ud blandt dem, som mit arbejde vedrører – i hele Købehavn. Jeg har allerede besøgt en del forskellige projekter på socialområdet, fordi det er vigtigt, at vi inddrager og lytter.

Udover mit politiske virke arbejder jeg som sekretær i KFO – Københavns Forældreorganisation.