Vi rokerer på Rådhuset

11. december
Karina Vestergaard Madsen (billedet) intræder i dag som fast medlem af Borgerrepræsentationen for Enhedslisten. Det skyldes, at Signe Færch desværre har været nødt til at træde ud af BR på grund af et stort arbejdspres. Det betyder samtidig, at Enhedslisten foretager en mindre rokade i udvalgene.